Σύγχρονος Τρόπος Δόμησης

Τα βήματα κατασκευής των προκατασκευασμένων στοιχείων- τμημάτων στο εργοστάσιο

Τα 6 βήματα για την δημιουργία των προκατασκευασμένων τμημάτων ενός κτιρίου

Ο εξειδικευμένος αρχιτέκτονας της εταιρείας σας συμβουλεύει και σας προτείνει εργονομικές λύσεις για τον σχεδιασμό του σπιτιού σας. Αφού τα σχέδια του σπιτιού είναι σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες και επιθυμίες και εφόσον έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία τότε ξεκινά η φάση κατασκευής των προκατασκευασμένων τμημάτων του σπιτιού σας απευθείας στο εργοστάσιο. Η διαδικασία αποτελείται από  6 στάδια παραγωγής

  1. Σχεδιασμός CAD
Αρχίζουμε την παραγωγή με την εισαγωγή των αρχιτεκτονικών σχεδίων σε Auto CAD στον κεντρικό υπολογιστή και αυτά τα στοιχεία διαβιβάζονται με τη βοήθεια του συστήματος στην γραμμή παραγωγής για την έναρξη διαδικασίας κατασκευής.
 

 


 

  2. Κατασκευή φορμών
Οι φόρμες κατασκευής των καλουπιών ρυθμίζονται  με την βοήθεια πολύ υψηλής ακρίβειας μηχανημάτων ρομπότ που ελέγχονται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές . Με αυτά θα κατασκευαστούν τα προκατασκευασμένα τμήματα του σπιτιού.
 

 

  3.Τοποθέτηση οπλισμού σιδήρου τύπου Latticed girders
Η διαδικασία τοποθέτησης και  συγκόλλησης  του οπλισμού από σίδερο και αντισεισμικών πλεγμάτων   Latticed girders πραγματοποιούνται   με την βοήθεια  μηχανημάτων ρομπότ που ελέγχονται από ισχυρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές .
 

 

  4. Σκυροδέτηση τμημάτων .και προκάτ τοιχίων
Η επόμενη φάση είναι η σκυροδέτηση με την τοποθέτηση της κατάλληλης ποιότητας και ποσότητας  μπετό πάνω στις φόρμες (καλούπια) με την βοήθεια των υπολογιστών  για την δημιουργία των τμημάτων του κτιρίου
 

 

  5. Στέγνωμα
Κατόπιν οι παλέτες με τα δομικά προκατασκευασμένα στοιχεία τοποθετούνται στις αίθουσες στεγνώματος (τμήμα φούρνων. Εκεί θα παραμείνουν για 8 ώρες μέχρι να συντελεστεί η πρώτη διαδικασία στεγνώματος.
 

 

  6. εκαλούπωμα"- Αποθήκευση
Μετά από 8 ώρες αποθήκευσης στην αίθουσα στεγνώματος  τα προκατασκευασμένα τμήματα αφαιρούνται από τις  φόρμες (καλούπια)  και στεγνώνουν έξω μέχρι να μεταφερθούν στην οικοδομή. Οι παλέτες και τα καλούπια καθαρίζονται με πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο και ετοιμάζονται για το επόμενο έργο...