Σύγχρονος Τρόπος Δόμησης

Τεχνοτροπία και στάδια Δόμησης στην οικοδομή - γιαπί

Ο πιο σύγχρονος τρόπος κατασκευής κτιρίων στην Ευρώπη τώρα και στην Ελλάδα

Τα προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία (δηλαδή οι πρόπλακες, η τοιχοποιία με τα διπλά τοιχώματα , οι σκάλες και τα μπαλκόνια ) που παράγονται στο εργοστάσιο έχουν μοναδική ακρίβεια εφαρμογής, αποτελεσματικότητα και απόδοση.

 

 

 

προκατασκευασμένα διπλά τοιχεία

 

προκατασκευασμένες σκάλες

προκατασκευασμένες πρόπλακες

 

Στάδια κατασκευής κτιρίου

 

Α στάδιο

Μεταφορά  των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων στην οικοδομή - γιαπί και έναρξη τοποθέτησης στα σημεία που έχουν προσημειωθεί επάνω στην βάση

 

 

Β στάδιο

Η απόκλιση κατά την εφαρμογή των προκατασκευασμένων διπλών τοιχίων της εξωτερικής ή εσωτερικής τοιχοποιίας σε συνάρτηση με το σκελετό και την βάση της οικοδομής είναι μόνο 2mm-3mm (χιλιοστά) ενώ στην συμβατική κατασκευή έχουμε από 4 φορές έως 8 φορές μεγαλύτερη απόκλιση κατά την φάση κατασκευής και της σκυροδέτησης.

 

Γ στάδιο

Προσαρμογή των προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων στην βάση με απόλυτη ακρίβεια

 

 

Δ στάδιο

 

Η σκυροδέτηση πραγματοποιείται απευθείας στο γιαπί - οικοδομή δημιουργώντας έτσι ένα ενιαίο μονολιθικό σώμα.

Η απόδοση είναι εξαιρετική γιατί διατίθεται άριστης ποιότητας οπλισμένο σκυρόδεμα C25/30 ενώ παράλληλα παρέχονται δοκίμια και πιστοποίηση

 

Ε στάδιο

 

Η απόκλιση κατά την εφαρμογή της προκατασκευασμένης σκάλας από τον ένα όροφο στον άλλο είναι μόνο 3mm-4mm (χιλιοστά ) ενώ στην συμβατική κατασκευή έχουμε από 5 φορές έως 10 φορές μεγαλύτερη απόκλιση κατά την φάση της εφαρμογής και της κατασκευής.

 

 

 

 

Ζ' στάδιο

Η αποτελεσματικότητα είναι μέγιστη γιατί δεν υπάρχουν ελαττώματα και κατασκευαστικές ατέλειες, μερεμέτια και καθυστερήσεις.

 

 

 

 

Μεγάλη οικονομία χρημάτων έως και 50% και έως και 75% εξοικονόμηση χρόνου .

 

Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα...